ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS0000030735. Nr NIP 527-00-11-298, wysokość kapitału zakładowego spółki: 24 200 000 zł.

Citroën Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi tę stronę na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Citroën Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.
Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa „Citroën” oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Citroën S.A. lub Citroën Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Citroën Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Citroën Polska wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

System „cookies”

Niniejsza strona zawiera system “cookies” (pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na Twojej przeglądarce internetowej. Ma to na celu  nadanie identyfikacji Twojej przeglądarce. Cookies rejestrują sposób, w jaki używasz Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Na podstawie tych danych określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Możesz dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie stron internetowych Citroën Polska (www.Citroën.pl,) www.Citroënselect.pl oraz wszystkich ich podstron) a także odpowiedzialność Citroën Polska Sp. z o.o. z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych Citroën Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług mogą zostać w każdej chwili zmienione i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie CITROËN SELECT.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Citroën Polska zastrzega sobie możliwość wycofania produktów lub zmian w charakterystykach i wyposażeniu oferowanych pojazdów oraz pozostałych towarów i usług. Informacje podane na stronach internetowych Citroën Polska nie mogą stanowić zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Citroën Polska nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. Citroën Polska nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

Citroën Polska nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Citroën Polska może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany treści lub formy stron WWW oraz warunków ich użytkowania, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.