Nota Prawna

Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Citroën Polska Sp. z o.o. (dalej także: „Citroën Polska”) z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000030735, Nr NIP 527-00-11-298, wysokość kapitału zakładowego spółki: 24 200 000 zł. Citroën Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi tę stronę na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Citroën Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.
Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa „Citroën” oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Citroën S.A. lub Citroën Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Citroën Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Citroën Polska wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

System „cookies”

Niniejsza strona zawiera system “cookies” (pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na Twojej przeglądarce internetowej. Ma to na celu  nadanie identyfikacji Twojej przeglądarce. Cookies rejestrują sposób, w jaki używasz Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Na podstawie tych danych określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Możesz dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie stron internetowych Citroën Polska (www.Citroën.pl,) www.Citroënselect.pl oraz wszystkich ich podstron) a także odpowiedzialność Citroën Polska Sp. z o.o. z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych Citroën Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług mogą zostać w każdej chwili zmienione i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie CITROËN SELECT.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Citroën Polska zastrzega sobie możliwość wycofania produktów lub zmian w charakterystykach i wyposażeniu oferowanych pojazdów oraz pozostałych towarów i usług. Informacje podane na stronach internetowych Citroën Polska nie mogą stanowić zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Citroën Polska nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. Citroën Polska nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

Citroën Polska nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe

Jest Pani/Pan użytkownikiem serwisu citroenselect.pl prowadzonego przez Citroen Polska sp. z o.o. (w dalszej części dokumentu w odniesieniu do „Użytkownika” będziemy zwracać się „Pan/Pani”).

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Citroën Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwanej także „Spółką”) - Administratora danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych ponieważ wskazany powyżej serwis internetowy (zwany w dalszej części dokumentu także jako “Serwis”) za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub rejestracyjnych będzie gromadzić i przesyłał informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy Serwis przewidywał będzie możliwość założenia konta dla Użytkownika, podanie danych będzie warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta. 

1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i jakie są podstawy prawne dla takich działań?

 

Cele, dla których możemy gromadzić informacje są następujące:

Podstawa prawna dla takich działań:

 

przedstawienie Pani/ Panu oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących  interesującego Panią/ Pana produktu lub usługi,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

umówienie Pani/ Pana na jazdę próbną lub wizytę w serwisie,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

utworzenie konta w Serwisie i korzystanie z jego funkcjonalności,

Niezbędność dla świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Nami, jeżeli dokonała Pani/Pan rejestracji w celu korzystania z tych usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

przygotowanie i przedstawienie Pani/ Panu wyceny lub oferty odkupu Pani/ Pana samochodu,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

aby przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzić inne formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta,  

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług.

Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/ Pana dodatkowej zgody.

udzielenie odpowiedzi na Pani/ Pana pytania dotyczące oferowanych przez Spółkę produktów lub świadczonych usług,

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu użytkownikom Serwisów informacji na temat oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych usług

 

Aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje,

Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

2. Kim są odbiorcy danych?

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:

 

Kategorie odbiorców

1

Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu 

2

Podmioty należące do tej samej grupy co Spółkazaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Citroën S.A.

3

Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę

4

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

3. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?

Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres : dane-osobowe@citroen.pl.

4. Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;

- Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

- następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

5. Jakie są Pani/Pana prawa i jak można z nich korzystać?

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail: dane-osobowe@citroen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.

Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.

Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Citroën Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa lub drogą email: dane-osobowe@citroen.pl.

Może Pani/Pan również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Citroën Polska może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany treści lub formy stron WWW oraz warunków ich użytkowania, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.